Ontdekkers‎ > ‎

Christopher Columbus

Christopher Columbus werd omstreeks 1451 in de Italiaanse haven Genua geboren. Toen hij volwassen werd, had hij nog weinig onderwijs gehad. Hij kon lezen noch schrijven. Zoals vele andere jongens uit Genua, werd hij een zeeman, maar het begin van zijn loopbaan is onbekend.

In 1476 zeilde hij met een konvooi naar Engeland. Zoals de legende vertelt, werd hij aangevallen door Portugese piraten, waardoor zijn schip zonk. Columbus zwom echter naar Portugal, waar hij zich in Lissabon vestigde. Columbus broer, Bartholomeus Columbus, werkte daar als kaartenmaker.
Uit zijn reizen en door het lezen van kaarten en tabellen concludeerde Columbus dat de aarde 25 procent kleiner was dan werd aangenomen. Hij dacht dat hij door naar het westen te varen Azië via zee kon bereiken. 

In 1484 toonde Columbus zijn theorieën aan koning Jan II van Portugal. Hij vroeg hem zijn reis naar het westen te betalen. Door zijn rekenfouten en omdat andere Portugese schepen om Afrika voeren werd zijn voorstel geweigerd.

Columbus vertrok naar Spanje, maar net als in Portugal verwierp de Koninklijke Commissie zijn plannen. Columbus gaf echter niet op en ging door met zoeken naar een financier. Hij had geluk: in april 1492 besloten koning Ferdinand V en koningin Isabella van Castilië zijn reis te betalen. Ze beloofden Columbus onderkoning te maken van alle nieuw ontdekte continenten en eilanden en hij zou admiraal worden, wanneer hij zou slagen.
Portret van: Christopher Columbus
Afbeelding afkomstig van: Sebastiano del Piombo [Public domain],
via Wikimedia Commons