Ontdekkers‎ > ‎

Marco Polo

Persoonlijke gegevens

Naam ontdekkingsreiziger: Marco Polo
Geboren: waarschijnlijk in 1254 
Geboorteplaats en geboorteland: in Venetië (nu Italië)
Gestorven: Venetië, 8 januari 1324
Getrouwd met: Donata Badoer
Kinderen: Fantina, Bellela en Moreta

Beschrijving

Marco Polo's grootste prestatie was de ontdekking van Azië. Vele karavanen volgden in zijn sporen om met de mensen in Azië te handelen en zijde en andere oosterse producten terug te brengen naar Europa.

Marco Polo's (1254-1324) vader, Niccolo Polo was een koopman. In 1260 reisde hij met Marco Polo's oom naar de landen ten oosten van Europa. In 1265 kwamen zij aan in het Grote Rijk van de Mongolen. De koning van dit rijk, Khan, droeg hen op terug te gaan en de Paus te vragen of die 100 missionarissen kon sturen om de Mongolen te bekeren tot het Christendom. De Paus stuurde niemand.

Toen Niccolo Polo terug keerde in Venetië ontdekte hij dat zijn vrouw gestorven was en zijn zoon had achtergelaten. In 1271 verliet Marco met zijn vader en oom Venetië voor een reis naar Mongolië.


Eerst gingen ze naar Laiazzo, een stad in Zuid Turkije. Toen reisden ze door naar de Perzische zee, waar ze op een schip zouden gaan naar Mongolië. Uiteindelijk besloten ze niet per schip te gaan, maar over land te reizen. De reden voor dit besluit is onbekend, maar de consequenties waren goed.

Nadat ze door de Gobi woestijn waren gereisd kwamen ze aan in Cambulac waar ze in 1275 kennis maakten met de Grote Khan. Khan hield van de jonge Polo en toen hij opgroeide kreeg hij op hoog niveau de leiding. De Polo's bleven 17 jaar in het rijk en leefden in grote rijkdom. Khan liet hun uiteindelijk gaan als ze een prinses, die met een Perzische prins zou trouwen, zouden escorteren.

In 1292 verlieten de Polo's het rijk en zeilden van Zuid China, samen met 600 andere passagiers, langs Indonesië en India naar hun bestemming, de Perzische Golf. Slecht 18 van de 600 overleefden de reis. Omdat de Perzische prins gestorven, was trouwde de prinses met zijn jongere broer, zodat de reis geen verspilling zou zijn geweest. De drie Polo's reisden terug naar Venetië, waar Marco in het leger ging tegen Genua.

Hij werd in 1297 gevangen genomen en verbleef een jaar in de gevangenis van Genua. In de gevangenis leerde hij een schrijver kennen, Rustichello. Die vertelde hij zijn hele verhaal. Kort daarna werd het boek De Reizen van Marco Polo gepubliceerd in het frans. Het boek werd een succes - wat we tegenwoordig een bestseller noemen - en werd wereldberoemd.

In de zomer van 1299 werd hij vrijgelaten uit de gevangenis door een vredesverdrag tussen Venetië en Genua. Hij ging terug naar Venetië waar hij met Donata Badoer trouwde. Het echtpaar kreeg drie dochters. Hij bleef in Venetië tot zijn dood in 1324. Hij was toen 70 jaar oud. Op zijn sterf bed sprak hij de bekende zin: "Ik heb slechts de helft verteld van wat ik gezien heb!". Na zijn dood werd zijn Mongoolse slaaf op zijn verzoek vrijgelaten.

Sommige mensen geloven niet dat Marco helemaal naar China is gereisd. Fictie of feit, Marco Polo had veel invloed op de exploratie van onze wereld. Columbus had bijvoorbeeld zijn eigen versie van de Reizen en maakte aantekeningen in de kantlijn. Marco Polo zette de eerste zijderoute op en Venetië houdt daarom nog steeds van hem. 
Marco Polo
Marco Polo was een Venetiaanse handelaar en ontdekkingsreiziger.
Afbeelding afkomstig van: Grevembrock [Public domain], via Wikimedia Commons

Ontdekkingsreizen van Marco Polo

Ontdekkingsreizen van Marco Polo.
Afbeelding van: *Travels_of_Marco_Polo.svg: *Asie.svg: historicair 20:31, 20 November 2006 (UTC)derivative work: Classical geographer (talk)derivative work: Classical geographer [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons


Marco Polo bij Koeblai Khan